Kunstig om livskvalitet

Publisert i Dagsavisen 07.02.2018

 

Erik Nord: Forsvar for objektiv livskvalitet

Arne Holte: Subjekvtiv livskvalitet eller helse?

Erik Nord: Avsporinger om livskvalitet

Jeg har tre poenger:

(1) Hvor tilfreds man er med livet, kan være et godt kriterium på livskvalitet. Positiv sinnsstemning er et dårlig kriterium. Nord forveksler livskvalitet med psykisk helse: Man kan ha god psykisk helse (evne til å regulere følelser, tenke fornuftig, styre sin adferd og møte sosiale utfordringer), men syns at livet er noe dritt for tiden. Man kan også ha en tilbakevendende psykisk lidelse, men syns at livet tross alt er ganske bra.

(2) Et godt liv forutsetter ikke positiv sinnsstemning eller høy grad av nytelse. Sinnsstemning og nytelse kommer godt nede på listen når man spør folk i vitenskapelige studier (Adler mfl. 2015; Benjamin mfl., 2014; Seligman, 2012). Men har du «De syv psykiske helserettighetene» (arneholte.no), dvs. en følelse av identitet og selvrespekt, følelse av mening i livet, følelse av mestring, følelse av tilhørighet, følelse av trygghet, følelse av deltakelse og følelse av fellesskap, har du antakelig et godt liv. Intet av dette innebærer positiv sinnsstemning eller nytelse.

(3) Det er kunstig å sette objektiv livskvalitet (les: levekår) opp mot subjektiv livskvalitet. Tilstrekkelig gode levekår, god psykisk og god fysisk helse og evne til mestring svekker ikke livskvaliteten. Det styrker den. Vil vi vite om samfunnsutviklingen går riktig vei, bør vi inkludere både levekår, psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet. Alle bidrar til hverandre og alle er mål i seg selv.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn