Kan vi forebygge depresjon?

Følg med på Arne Holtes serie kortartikler om hvordan vi kan forebygge depresjon. En ny kunnskapsoppsummering fra en ny arena eller metode på www.psykologisk.no hver fjortende dag. Hittil publisert:

Artikkel 1- Kan vi forebygge depresjon?
https://psykologisk.no/2019/04/kan-vi-forebygge-depresjon/

Artikkel 2 – Forebygging av depressive plager hos barn og unge på tvers av arenaer:  https://psykologisk.no/2019/04/forebygging-av-depressive-plager-hos-barn-og-unge-pa-tvers-av-arenaer/

Artikkel 3 – Forebygging av depressive lidelser hos barn og unge på tvers av arenaer: https://psykologisk.no/2019/04/forebygging-av-depressive-lidelser-hos-barn-og-unge-pa-tvers-av-arenaer/

Artikkel 4 – Forebygging av depresjon i svangerskap og barseltid: https://psykologisk.no/2019/05/forebygging-av-depresjon-i-svangerskap-og-barselstid/

Artikkel 5 – Forebygging av depresjon i svangerskap og barseltid  – noen psykologiske tiltak: https://psykologisk.no/2019/05/forebygging-av-depresjon-i-svangerskap-og-barselstid-noen-psykologiske-tiltak/

Artikkel 6 – Behandling av mors depresjon i svangerskap og barseltid påvirker barnets psykiske helse:https://psykologisk.no/2019/06/behandling-av-mors-depresjon-i-svangerskap-og-barselstid-pavirker-barnets-psykiske-helse/

Artikkel 7 – Familien som depresjonsforebyggende arena: https://psykologisk.no/2019/06/familien-som-depresjonsforebyggende-arena/Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Om Arne Holte

Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. 
Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

Twitter

Siste innlegg