Kan vi forebygge depresjon?

Følg med på Arne Holtes serie kortartikler om hvordan vi kan forebygge depresjon. En ny kunnskapsoppsummering fra en ny arena eller metode på www.psykologisk.no hver fjortende dag. Hittil publisert:

Artikkel 1- Kan vi forebygge depresjon?
https://psykologisk.no/2019/04/kan-vi-forebygge-depresjon/

Artikkel 2 – Forebygging av depressive plager hos barn og unge på tvers av arenaer:  https://psykologisk.no/2019/04/forebygging-av-depressive-plager-hos-barn-og-unge-pa-tvers-av-arenaer/

Artikkel 3 – Forebygging av depressive lidelser hos barn og unge på tvers av arenaer: https://psykologisk.no/2019/04/forebygging-av-depressive-lidelser-hos-barn-og-unge-pa-tvers-av-arenaer/

Artikkel 4 – Forebygging av depresjon i svangerskap og barseltid: https://psykologisk.no/2019/05/forebygging-av-depresjon-i-svangerskap-og-barselstid/

Artikkel 5 – Forebygging av depresjon i svangerskap og barseltid  – noen psykologiske tiltak: https://psykologisk.no/2019/05/forebygging-av-depresjon-i-svangerskap-og-barselstid-noen-psykologiske-tiltak/

Artikkel 6 – Behandling av mors depresjon i svangerskap og barseltid påvirker barnets psykiske helse:https://psykologisk.no/2019/06/behandling-av-mors-depresjon-i-svangerskap-og-barselstid-pavirker-barnets-psykiske-helse/

Artikkel 7 – Familien som depresjonsforebyggende arena: https://psykologisk.no/2019/06/familien-som-depresjonsforebyggende-arena/

Artikkel 8 – Vi kan forebygge depresjon ved å forebygge mishandling. https://psykologisk.no/2019/07/vi-kan-forebygge-depresjon-ved-a-forebygge-barnemishandling/

Artikkel 9 – Barnehagen som depresjonsforebyggende arena. 
https://psykologisk.no/2019/07/barnehagen-som-depresjonsforebyggende-arena/

Artikkel 10 – Skolen som depresjonsforebyggende arena. 
https://psykologisk.no/2019/08/skolen-som-depresjonsforebyggende-arena/

Artikkel 11 – Hvordan skaper vi en arbeidsplass som forebygger depresjon?
https://psykologisk.no/2019/09/arbeidsplassen-som-depresjonsforebyggende-arena/

Artikkel 12 – Vinterdepresjon: Kan det forebygges
https://psykologisk.no/2020/01/vinterdepresjon-kan-det-forebygges/

Artikkel 13 – Symptomreduserende depresjonsforebygging på Internett: Hva virker?
https://psykologisk.no/2020/03/symptomreduserende-depresjonsforebygging-pa-internett-hva-virker/

Artikkel 14 – Diagnose­­reduserende depresjons­forebygging på internett: Hva vet vi?
https://psykologisk.no/2020/03/diagnosereduserende-depresjonsforebygging-pa-internett-hva-vet-vi/

Artikkel 15 – Gjeld øker risikoen for psykiske helseplager – en usystematisk oversikt.
https://psykologisk.no/2020/06/gjeld-oker-risikoen-for-psykiske-helseplager-en-usystematisk-oversikt/

Artikkel 16 – Psykisk sykdom øker risiko for uhåndterlig gjeld og hindrer tilfriskning fra sykdommen – En usystematisk oversikt. 
https://psykologisk.no/2020/06/psykisk-sykdom-oker-risiko-for-uhandterlig-gjeld-som-igjen-hindrer-tilfriskning-fra-sykdommen-en-usystematisk-oversikt/

Artikkel 17 – https://psykologisk.no/2020/06/uhandterlig-gjeld-oker-risiko-for-selvmord-en-usystematisk-oversikt/

Artikkel 18 – https://psykologisk.no/2020/07/effektive-tiltak-mot-psykiske-helseplager-som-folge-av-husholdningsgjeld-en-usystematisk-oversikt/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn