Private og kommunale barnehager er like gode

Publisert i Aftenpostens Kort sagt, 10. april, 2018.

Private og kommunale barnehager er like gode

Håkon Haugli, Abelia, og Ole Erik Almlid, NHO, hevder at «de private barnehagene har høyere kvalitet» (Aftenposten 6. april). Dokumentasjonen er Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse 2017. «Av 30 stilte spørsmål finnes det ikke ett der kommunale barnehager skårer bedre enn de private», mener de.

Det er feil. Foreldreundersøkelsen måler ikke kvalitet, men foreldres tilfredshet med kvaliteten. En rimeligere tolkning er at de foreldrene som har barn i private barnehager, er litt andre enn dem som har dem i kommunale barnehager. Kanskje har noen flere foreldre med barn i private litt bedre råd, er litt mer tilhengere av privat drift og tror litt mer at kvaliteten i de private er best. Kanskje det var nettopp derfor de sendte barna sine i privat barnehage om de hadde et valg.

Folkehelseinstituttets store barnehageundersøkelse omfatter over 4000 barn. Den viser svært små forskjeller mellom private og kommunale barnehager. Den viser også at sammenhengen mellom strukturell kvalitet (for eksempel voksenandel) og prosessuell kvalitet (for eksempel det de gjør i barnehagen) er svak, og at det bare er svak sammenheng mellom strukturell kvalitet og barnas psykiske fungering.

Men vi fant sammenheng mellom barnas fungering og forholdet mellom voksne og barn i barnehagen. Dette er viktig ny kunnskap om barnehagekvalitet. Det er ikke nok å være opptatt av voksenandel og pedagogandel. Vi må også styrke samhandlingskvaliteten.

Arne Holte, Professor emeritus, Universitetet i Oslo, tidligere assisterende direktør Folkehelseinstituttet

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Om Arne Holte

Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. 
Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

Twitter

Siste innlegg