Barnehagene – Nå må vi komme oss videre

Arne Holte, Professor em. i helsepsykologi, UiO. Tidl. ass. dir. i Folkehelseinstituttet

Sendt Dagsavisen 31. juli, 2019, som dessverre ikke fant plass.

I kommentar 30.07 til min kronikk, «Barnehageskrømtet», 24.07 hyller Berger J. Hareide Dagsavisen som ukritisk smører ut over to sider at «Det er uforsvarlig å sende ettåringer i barnehagen». Hareide støtter åpenbart påstanden, men savner dokumentasjon. I stedet stempler han forfatteren som patetisk, arrogant, raljerende, en Don Quijote i skyttergrav mot vindmøller. Vitenskapelig dokumentasjon av barnehagers virkning, kaller han name-dropping. Oppfølgingsstudier av tusener av barn som har gått i barnehage fra ettårsalder, aviser han som faglig uholdbar. Ikke snaut. Kan denne Hareide vise til én eneste internasjonalt publisert studie som viser at barn flest på 1-3 år tar skade av å gå i barnehage som følger norsk norm?

Studiene jeg viser til fra land med universelle subsidierte ordninger gjelder barn som har gått i barnehage fra 1-årsalder. De største studiene er norske. Felles for dem er at alder ved oppstart før 3 år har liten effekt på barns utvikling.

Hareide vil se tidlig barnehagestart sammen med klima og miljø og de store politiske spørsmålene. Lykke til! Min kronikk er begrenset til Dagsavisens skremselsoppslag og den uvettige kampanjen noen pensjonister fører.

Psykologisk utviklingsteori kan hjelpe oss å forstå barns utvikling. Hareide og hans like viser til tilknytningsteori. Det er av de bedre underbygde. Andre bruker psykoanalytisk teori. Men vi kan ikke hoppe fra teori til faktisk effekt av barnehage på barns utvikling. Våre slutninger kan være feil. Derfor må vi studere effektene konkret. Det er slike studier jeg viser til. Flere finnes her: https://psykologisk.no/spalter/forebygg-depresjon/.

Norsk barnehageforskning ligger langt fremme, men har begrensninger. Vi vet mest om virkning på barn flest, mindre om barn med særlige behov. Hittil tyder forskningen på at dette sosiale eksperimentet har vært svært vellykket for barn, foreldre og samfunnet. Men barnehagene kan bli mye bedre. Kvalitet i samhandlingen er nøkkelen. Neste grep bør trolig være å få veiledningsordninger for barnehagelærere slik vi har det for psykologer, leger og sykepleiere.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn