Østfold likestiller trening i psykisk og fysisk helse (gym) i skolen