Vilkår

På grunn av mange henvendelser om foredrag, har jeg satt opp en veiledende prioriteringsliste for hva jeg sier ja til av foredrag:
  • Helst minst 100 tilhørere, aller helst flere. Jeg gjør meg best for de store forsamlinger.
  • Tilhørere på tvers av sektorer, sektoriseringen av tjenestene er en av de største hindringene for å få til gode psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak. Utenfor helsesektoren gjør jeg gjerne unntak.
  • Beslutningstakere tilstede – f. eks. rådmann, lokalpolitikere eller andre som tar beslutninger med konsekvenser for folks psykiske helse. Når jeg først kommer, vil jeg nå frem til dem som bestemmer.
  • Nok tid til å presentere et sammenhengende resonnement, se nedenfor. Best er det om jeg har ca 3 timer inkludert pause, gjerne litt mer om det også skal legges inn spørsmål. Jeg leverer også kortere presentasjoner, men tar bare unntaksvis opptredener på under 1 time. Paneldiskusjoner kan være kortere.
  • Kun plenumssesjoner, ikke parallellsesjoner.
  • Fast honorar + eventuelle reise og oppholdsutgifter, uansett oppdragets omfang innen en vanlig arbeidsdag. Jeg foretrekker å reise frem og tilbake på dagen. Hvis jeg må komme kvelden før, kommer et måltid mat i tillegg (middag).
  • Myggmikrofon og fjernkontroll med laserpeker til kjøring av power point og gjerne et par håndholdte mikrofoner ute i salen hvis det er aktuelt å rusle rundt i salen og snakke med folk underveis.
  • Power point presentasjonen inneholder mye mer stoff enn det jeg presenterer i forelesningen. Oppdragsgiver får power pointen og kan legge den ut på hjemmeside om det skulle være ønsket. Oppdragsgiver må i så fall selv sørge for at power point blir lagret på oppdragsgivers maskin når jeg er der.
NB! Listen over er kun veiledende. Ingen av kriteriene over er absolutte. Jeg vurderer hver henvendelse individuelt og tilpasser alle opptredener etter den enkelte oppdragsgiver.