Kvalitet og tilgjengelighet av behandling for depresjon har økt enormt, men hjelper det på forekomsten i befolkningen?