Arne Holte

Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

Her er samtalen mellom Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol som aldri fant sted. Slik kan den nye opptrappingsplanen for psykisk helse se ut!

Arne-Holte-Mental-Helse-konferansen-2023-Gmoen-09-03-2023

Om Arne Holte

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere nestleder i Psykologiforbundet. Han er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Holte har vært professor i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø, professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo, leder av Forskningsrådet ved Forskningsinstituttet Modum Bad, programsensor for profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen, medredaktør av Tidsskrift for Norsk Psykologforening, psykoterapeut, familieterapeut, skole- og kommunepsykolog. 

Holte har vært visiting professor ved University of Rochester, NY; UCLA, George Washington University, University of New Mexico, og San Diego State University. I EU har han vært medlem av EUs Group of Governmental Experts on Mental Health and Well-Beiing og ekspertgruppene på “Child Mental Health and Schools” og “Mental health in all policies” i programmet Joint Action for Mental Health. Han ledet ekspertgruppen på “Systems for social processes” i EUs Road Map for Mental Health Research in Europe (ROAMER). Holte er en av grunnleggerne av den europeiske standarden for psykologutdanning i Europa (EuroPsy) og var i mange år medlem av European Awarding Committee (EAC) i EFPA, som gir medlemslandene tillatelse til å dele ut det europeiske psykologsertifikatet (EuroPsy). Han er nå medlem av spesialistkomiteen for psykoterapi i EuroPsy (S-EAC).

Holte har ledet en rekke forskningsprosjekter med støtte fra EU, Norges forskningsråd, Extrastiftelsen, mfl. Han har publisert mer enn 140 vitenskapelige og faglige artikler og flere titalls kronikker og debattartikler om psykiske helse. Hans arbeider er lest mer enn 30 000 ganger (Research Gate), sitert mer enn 3 500 ganger (Google Scolar) og har hatt stort gjennomslag (H-indeks = 32, i10-index = 64) https://scholar.google.no/citations?user=ZCPMMp0AAAAJ&hl=no.

Nå arbeider han mest med befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge, lokalt og nasjonalt. Holte forsker på effektive befolkningsrettete psykisk-helsetiltak i barnehage og skole og publiserer for tiden en ny kortartikkel hver fjortende dag på www.psykologisk.no om hvordan vi kan forebygge depresjon på ulike arenaer. Han virker også som rådgiver for internasjonale organisasjoner på hvordan man bedre kan utnytte fattige lands viktigste ressurs – befolkningens psykiske helse. Holte ble av Helseministeren overrakt den Store Psykologprisen 2012.

Foredrag

Holte er en svært ettertraktet foredragsholder. Han holder flere titalls  foredrag og forelesninger i året, også via Zoom, om ulike tema knyttet til psykisk helse. Vanlige oppdragsgivere er lokale, nasjonale, og internasjonale myndigheter og organisasjoner, universiteter og profesjoner. Blant hovedoverskriftene hans er gjerne «Slik fremmer vi psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi», «De syv psykiske helserettighetene», «Barnehagene! Barnehagene! Barnehagene!», «Hvordan bør det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring møtes i skolen? Psykisk helse» og «Psykisk helse som global utfordring», men innholdet varierer avhengig av publikum og bestilling.

Blant temaene han ofte behandler er: «Psykiske lidelser: Sykdomsbyrde og kostnader for samfunnet», «Vi kan ikke behandle oss ut av dette uføret!», «Krasjkurs i forebyggingskunnskap», «Syvpunkts strategi for forebygging av psykiske lidelser i kommunen», «Evidens: Hva vet vi om hva som virker på de ulike arenaene?», «Kostnads-effektivitet: Hva vet vi om hva som lønner seg?», «Konkrete grep som kommunen kan ta for å styrke befolkningens psykiske helse», «Med dagens kunnskap kan vi halvere forekomsten av psykiske plager blant barn og unge!», «De syv psykiske helserettighetene». Innhold og innpakning varierer avhengig av publikum og omfang.

Oppdrag

Hovedtema: Psykisk folkehelse, psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier, Folkehelseloven, ledelse av primadonnaer, pårørendeproblematikk. Se også publikasjonslisten.

Konsulentoppdrag

Som konsulent bistår Holte lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter og organisasjoner i å utvikle barnehager, skoler, arbeidsplasser og kommuner til å bli psykisk helsefremmende organisasjoner.