De syv psykiske helserettighetene

Introduksjon - God psykisk helse

#1 - Identitet og selvrespekt

#2 - Meningen i livet

#3 - Mestring

#4 - Tilhørighet

#5 - Trygghet

#6 - Deltakelse og involvering

#7 - Fellesskap

Produsert for MITT VALG! – et Lion’s Club International-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse.

Om Arne Holte

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere nestleder i Psykologiforbundet. Han er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Holte har vært professor i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø, professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo, leder av Forskningsrådet ved Forskningsinstituttet Modum Bad, programsensor for profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen, psykoterapeut, familieterapeut, skole- og kommunepsykolog. 

Han har vært visiting professor ved University of Rochester, NY; UCLA, George Washington University, University of New Mexico, og San Diego State University. I EU har han vært medlem av EUs Group of Governmental Experts on Mental Health and Well-Beiing og ekspertgruppene på “Child Mental Health and Schools” og “Mental health in all policies” i programmet Joint Action for Mental Health. Holte ledet ekspertgruppen på “Systems for social processes” i EUs Road Map for Mental Health Research in Europe (ROAMER). Holte er en av grunnleggerne av den europeiske standarden for psykologutdanning i Europa (EuroPsy) og var i mange år medlem av European Awarding Committee (EAC) i EFPA, som gir medlemslandene tillatelse til å dele ut det europeiske psykologsertifikatet (EuroPsy). Han er nå medlem av spesialistkomiteen for psykoterapi i EuroPsy (S-EAC).

Holte har ledet en rekke forskningsprosjekter med støtte fra EU, Norges forskningsråd, Extrastiftelsen, mfl. Han har publisert mer enn 140 vitenskapelige artikler og flere titalls kronikker og debattartikler om psykiske helse. Hans faglige og vitenskapelige arbeider er lest 20 000 ganger (Research Gate), sitert nesten 3000 ganger og har hatt stort gjennomslag (H-indeks = 28).

For tiden arbeider han med befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge, lokalt og nasjonalt. Han skriver lærebok om hvordan fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser, forsker på effektive psykiske helsetiltak i barnehage og skole, og arbeider under EØS-avtalen som rådgiver for til Estland, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn og Portugal. Holte holder 50-60 foredrag i året og ble av Helseministeren overrakt den Store Psykologprisen 2012.

Foredrag

Holte er en svært ettertraktet foredragsholder. Han har de siste årene holdt 50-60 foredrag i året om ulike tema knyttet til psykisk helse. Vanlige oppdragsgivere er lokale, nasjonale, og internasjonale myndigheter og organisasjoner. Hovedoverskriften hans er gjerne «Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi», men innholdet varierer avhengig av publikum.

Blant temaene han ofte behandler er: «Psykiske lidelser: Sykdomsbyrde og kostnader for samfunnet», «Vi kan ikke behandle oss ut av dette uføret!», «Kræsjkurs i forebyggingskunnskap», «Ti punkts strategi for forebygging av psykiske lidelser i kommunen», «Evidens: Hva vet vi om hva som virker på de ulike arenaene?», «Kostnads-effektivitet: Hva vet vi om hva som lønner seg?», «Konkrete grep som kommunen kan ta for å styrke barn og unges psykiske helse», «Med dagens kunnskap kan halvere forekomsten av psykiske plager blant barn og unge!», «De syv psykiske helserettighetene». Innhold og innpakning varierer avhengig av publikum og omfang.

 

Oppdrag

Hovedtema: Psykisk folkehelse, psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier, Folkehelseloven, ledelse av primadonnaer, pårørendeproblematikk. Se også publikasjonslisten.

Konsulentoppdrag

Som konsulent bistår Holte lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter og organisasjoner i å utvikle barnehager, skoler, arbeidsplasser og kommuner til å bli psykisk helsefremmende organisasjoner.