Slik forebygger vi psykiske helseplager

Følg med på Arne Holtes serie kortartikler om hvordan vi kan forebygge depresjon. En ny kunnskapsoppsummering fra en ny arena eller metode på www.psykologisk.no hver fjortende dag. Hittil publisert:

Artikkel 1- Kan vi forebygge depresjon?
https://psykologisk.no/2019/04/kan-vi-forebygge-depresjon/

Artikkel 2 – Forebygging av depressive plager hos barn og unge på tvers av arenaer: https://psykologisk.no/2019/04/forebygging-av-depressive-plager-hos-barn-og-unge-pa-tvers-av-arenaer/

Artikkel 3 – Skolen som depresjonsforebyggende arena: https://psykologisk.no/2019/08/skolen-som-depresjonsforebyggende-arena/

Artikkel 4 – Forebygging av depresjon i svangerskap og barseltid: https://psykologisk.no/2019/05/forebygging-av-depresjon-i-svangerskap-og-barselstid/

Artikkel 5 – Forebygging av depresjon i svangerskap og barseltid  – noen psykologiske tiltak: https://psykologisk.no/2019/05/forebygging-av-depresjon-i-svangerskap-og-barselstid-noen-psykologiske-tiltak/

Artikkel 6 – Behandling av mors depresjon i svangerskap og barseltid påvirker barnets psykiske helse: https://psykologisk.no/2019/06/behandling-av-mors-depresjon-i-svangerskap-og-barselstid-pavirker-barnets-psykiske-helse/

Artikkel 7 – Familien som depresjonsforebyggende arena: https://psykologisk.no/2019/06/familien-som-depresjonsforebyggende-arena/

Artikkel 8 – Vi kan forebygge depresjon ved å forebygge mishandling https://psykologisk.no/2019/07/vi-kan-forebygge-depresjon-ved-a-forebygge-barnemishandling/

Artikkel 9 – Barnehagen som depresjonsforebyggende arena. 
https://psykologisk.no/2019/07/barnehagen-som-depresjonsforebyggende-arena/

Artikkel 10 – Skolen som depresjonsforebyggende arena. 
https://psykologisk.no/2019/08/skolen-som-depresjonsforebyggende-arena/

Artikkel 11 – Hvordan skaper vi en arbeidsplass som forebygger depresjon?
https://psykologisk.no/2019/09/arbeidsplassen-som-depresjonsforebyggende-arena/

Artikkel 12 – Vinterdepresjon: Kan det forebygges?
https://psykologisk.no/2020/01/vinterdepresjon-kan-det-forebygges/

Artikkel 13 – Symptomreduserende depresjonsforebygging på Internett: Hva virker?
https://psykologisk.no/2020/03/symptomreduserende-depresjonsforebygging-pa-internett-hva-virker/

Artikkel 14 – Diagnose­­reduserende depresjons­forebygging på internett: Hva vet vi?
https://psykologisk.no/2020/03/diagnosereduserende-depresjonsforebygging-pa-internett-hva-vet-vi/

Artikkel 15 – Gjeld øker risikoen for psykiske helseplager – en usystematisk oversikt.
https://psykologisk.no/2020/06/gjeld-oker-risikoen-for-psykiske-helseplager-en-usystematisk-oversikt/

Artikkel 16 – Psykisk sykdom øker risiko for uhåndterlig gjeld og hindrer tilfriskning fra sykdommen – En usystematisk oversikt. 
https://psykologisk.no/2020/06/psykisk-sykdom-oker-risiko-for-uhandterlig-gjeld-som-igjen-hindrer-tilfriskning-fra-sykdommen-en-usystematisk-oversikt/

Artikkel 17 – Artikkel 17 – Uhåndterlig gjeld øker risiko for selvmord – en usystematisk oversikt. https://psykologisk.no/2020/06/uhandterlig-gjeld-oker-risiko-for-selvmord-en-usystematisk-oversikt/

Artikkel 18 – Effektive tiltak mot psykiske helseplager som følge av husholdningsgjeld – en usystematisk oversikt. https://psykologisk.no/2020/07/effektive-tiltak-mot-psykiske-helseplager-som-folge-av-husholdningsgjeld-en-usystematisk-oversikt/

Artikkel 19 – Gjeldsrådgivning for psykiske helseproblemer kan være ekstremt lønnsomt – en usystematisk oversikt. https://psykologisk.no/2020/08/gjeldsradgivning-for-psykiske-helseproblemer-kan-vaere-ekstremt-lonnsomt-en-usystematisk-oversikt/

Artikkel 20 – Kan stumping av røyken forebygge depresjon? Fem grunnleggende hypoteserhttps://psykologisk.no/2020/10/kan-stumping-av-royken-forebygge-depresjon-fem-grunnleggende-hypoteser/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn