Likestillingsombudet syns aldersdiskriminering er greit. Det er vel egentlig ganske ugreit.