Etterlyst: Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Kortinnlegg trykket i Aftenposten 05.01.2018.

Professor emeritus i helsepsykologi, UiO. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet
Sommeren 2016 ba Stortinget regjeringen legge frem en helhetlig tverrsektoriell strategi for barn og
unges psykiske helse. Strategien skulle omfatte individ og samfunn, inneholde både
helsefremmende, sykdomsforebyggende og kurative initiativ og følges opp med en økonomisk
forpliktende opptrappingsplan. Da helseministeren la frem strategien før valget i 2017, lovet han å
følge opp med en opptrappingsplan i 2018. Anslagsvis vil det koste mellom tre og fire milliarder
kroner. I forslaget til statsbudsjett finnes likevel ikke fnugg av opptrappingsplan for barn og unges
psykiske helse.
Olaug Bollestad (KrF) og Kjetil Kjenseth (V) var de fremste pådriverne bak Stortingets vedtak. I
forhandlingene om en plass i regjeringen, har Venstre en unik anledning til få dette inn i en ny
regjeringsplattform, mens KrF har et særlig ansvar for å skaffe flertall i Stortinget. Barnas psykiske
helse er det viktigste grunnlaget både for en god barndom og for god psykisk helse som voksne. God
psykisk helse i befolkningen er landets viktigste ressurs. Uten gode evner til å regulere våre følelser,
tenke fornuftig, styre vår adferd og mestre sosiale utfordringer er landets øvrige ressurser lite verdt.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn