Gjeld og psykisk helse: Bank 2 går foran

Hva er egentlig sammenhengen mellom gjeld og psykisk helse?
I samarbeid med en ekspertgruppe bestående av Arne Holte, Arman Vestad, Christian Poppe
og Ingvild Stjernen Tisløv og Jonas Vaag i Reynd AS samlet Bank 2 i forrige uke hele banken
til et seminar om akkurat dette. Erfaringer fra andre europeiske land har vist at kombinasjonen
mellom gjeldsrådgivning og psykisk helsehjelp har vært svært effektiv. Seminaret markerte
starten på en større satsing hvor alle ansatte i Bank 2 skal få økt kunnskap og større faglig
trygghet i sammenhengene mellom gjeld og psykiske helseplager.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn