Toril Skard og Gro Nylander er på krigsstien igjen i Vårt Land 23. mars 2017. Uten belegg skremmer de mødre fra å la ettåringer begynne i barnehagen

Skrard og Nylander som forøvrig har gjort en stor innsats for de aller minste, kan ikke har fulgt med i forskningslitteraturen.  For barn flest har store norske undersøkelser med tusenvis av småbarn vist at det ikke er belegg for Skard og Nylanders påstander. Dette er synsing.  Barn i lavinntektsfamilier beskyttes mot angst og depresjon når familiens økonomi skrubber og barna går i gode norske barnehager. For nevrobiologisk sårbare barn, f. eks. for tidlig fødte, er imidlertid bildet mer komplisert og nyansert.  Mer om dette finner dere i mine forelesninger om «Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi». Se også artikler på denne nettsiden.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Om Arne Holte

Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. 
Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

Twitter

Siste innlegg