Tankekraft

Her ser du «Tankekraft», prosjektet vi arbeider med i Østfold. Nå likestiller Østfold fysisk og psykisk helsetrening. På linje med gym, innfører de psykisk helsetrening i alle de videregående skolene i Østfold. Fylkeskommunen sitter ved rattet. Jeg står for...